Uzroci oštećenja sluha

Pogledajte zašto Vi ili Vama drage osobe mogu imati oštećenje sluha


Oslušnite Vaš sluh

Konačno, mi čujemo samo ono što možemo da čujemo. Zato nam se nekada i čini da je sve u redu, iako možda već primećujemo problem. Istina je da se mozak prilagođava na novonastalu situaciju i kompenzuje oslabeli signal koji dopire iz ušiju. Posle izvesnog vremena naš mozak bukvalno zaboravi da sluša jer se ne seća kako zvuče reči.

Oštećenje sluha može biti  rezultat štete nastale na bilo kome od ovih odeljaka: 


Uzroci na spoljašnjem uvu

 

 

Tipični problemi sa spoljašnjim uvom (outer ear) obuhvataju čepice ušne masti i infekcije slušnog kanala. Obično, odgovoriti na ove probleme je veoma lako. Ali je važno da se dela brzo da bi se izbegla veća šteta.

 

Uzroci oštećenja u srednjem uvu

 

Upala, sekret u srednjem uvu, perforacija bubne opne i otorkleroza (okoštavanje kosčica srednjeg uva) su najčešći problemi u vezi sa funkcionisanjem srednjeg uva (middle ear). Na većinu problema sa spoljašnjim i srednjim uvom može biti efektno odgovoreno lekovima ili operacijom. Ako to nije moguće, trajno oštećenje sluha može biti kompenzovano slušnim aparatom u većini slučajeva.

Uzroci u unutrašnjem uvu

 

Glavni problemi koji se tiču sluha su vezani za unutrašnje uho (inner ear). Najčešći uzrok je prirodan proces starenja. Ali također i buka, korišćenje određenih lekova, fraktura lobanje također može imati negativne posledice na sluh. Sve to može uticati na oštećenje slušnih ćelija i na prenos signala putem slušnog nerva. Obilno se oštećenje sluha u unutrašnjem sluha u unutrašnjem uvu (senzorineuralno oštećenje sluha) ne može rešiti medicinski. Ali u najvećem broju slučajeva se može amplifikovati slušnim aparatom.Gubitak sluha u spoljašnjem ili srednjem uhu nazivamo konduktivnim oštećenjem sluha, dok oštećenje u unutrašnjem uhu nazivamo senzorineuralnim oštećenjem sluha. Ukoliko je oštećenje sluha obuhvatilo i unutrašnje uho i srednje uho ili spoljašnje onda se govori o kombinovanom oštećenju sluha. 


Potražite stručnu pomoć

Vaš stručnjak za sluh će Vam rado pomoći da nađete pravo rešenje za vas. To podrazumeva Vaše stanje sluha, budžet, način života, kao i individualne potrebe.