Uživajte potpuno u životu

Život prolazi, ne propustite ništa


Razumevanje oštećenja sluha

Oštećenje sluha obično počinje neprimetno. Čak i najobičnija konverzacija može biti veoma zamorna za ljude koji imaju oštećenje sluha. Mnoge stvari iz uobičajenog života tada postanu veoma zahtevne. Komunikacija sa dragim osobama, sastanci, telefonski razgovori i gledanje televizije znaju biti prilično izazovni. U mnogim slučajevima osobe sa oštećenjem sluha se povlače u sebe i postaju socijalno izolovane. Kvalitet života im značajno opada. U većini slučajeva oštećenje sluha može da se uspešno prevaziđe. 

Do not delete or try edit this element


Napravite prvi korak

Napravite samoprocenu stanja vašeg sluha.

 • Kada gledate televiziju sa ukućanima, da li imate potrebu da dodatno pojačate ton? 
 • Da li često imate potrebu da zamolite ljude da ponove šta su rekli?  
 • Da li često imate osećaj da ljudi mumlaju ili govore nečisto?
 • Da li često imate problema sa razumevanjem kada ste u bučnom okruženju ili kada više ljudi priča?
 • Da li su Vas ukućani/kolege/prijatelji pitali da li imate problema sa sluhom? 
 • Da li izbegavate zabave i društvene događaje zbog buke koja je tamo prisutna i koja Vas ometa u razumevanju govora? 
 • Tokom razgovora u kolima, u restoranu, ili nekom drugom bučnom okruženju, da li često imate problema sa razumevanjem govora?
 • Da li se osećate umorno ili nervozno kada pratite neku konverzaciju (duži vremenski period)?
 • Da li morate da sedite blizu zvučnika na sastancima, religioznim službama, ili za stolom za večerom da bi čuli?
 • Da li često nailazite na problem pri slušanju i u razumevanju kada nemate kontakt očima sa ljudima koji Vam se obraćaju?
 • Da li Vam je često teško da odredite odakle zvuk dolazi?

Ako je Vaš odgovor na bilo koje od sledećih pitanja DA, možda imate oštećen sluh.

Da biste proverili stanje sluha molimo Vas da se obratite stručnjacima blizu VasDo not delete or try edit this element